ka sicuayan a tja kakudan, numakakiivaqu izua tja sinan pazangal a palisian, mavan azua masalut. pumaljimalji tua tja cemas ti tjagaraus, satjekana pulami puvaqu tua tja sikavaljut aya patarevan nuaicu a pupalisiyan.

aicu a Masalut sisan paravacan tua naqemati katua mareka tjamatjaljaljak.

  • sangasan: sangasu a maleva a kiqaung ta sevalitan.
  • sikamasn musalj: pakiljaceng a padjulu taqumaqanan tu kanen.
  • sikamasan tjelulj: paljiljuas a kemesa ta vaqu paluveluv ta vaqu.
  • sikamasan simatjelj: kisan aljak a taqinaljan samaqepu a mapuljat.
  • sikamasan limalj: kisan aljak a mamazangiljan sa qemacuvung ta masalut

sangasangasan a qadawremasudj ta vincikan

nu sangasangasan a qadau, nu masalusalut a i qinaljan, kayumaq a taqaljaqaljan a mapuljat, sa qavaqavai, sa culjuculju. nu kaljasalutan na venaua tacekeceljan, mare kivalavala itjen, nu izua mangetjez i tjanuitjen, tja patekelan ta vinaua pinikak, tja sikit tja qavai a pasedjalu.

sikamusalj a qadauremasudj ta vincikan

nu sikamusalj a qadau, pumaljimalji, kisukup ta cemas, patjevuta tua kavaquan, nukemesa ikamaqati sedjelj a kavaquan, ta teveljen a sicaviljan a kinivaqu. nuikatjen a pasusu pinaka palisi aya ramaljemaljeng. izua tulu na ramaljemaljeng tu penaula itjen tua tja lami a vaqu, aicua kemasi ta temugut patje kivaqu, tja kinamagaljuan aya! lja kinaluljayan, kinazengezengan aravac! aicua tja lami sinan vaqu a tja sinan pazangal a kemasicuway. tazua pipaljing a patjavang tua kavaquan, vutjulj, qavai, vaua. mangtjez a malada a kemapalisi a semanenanguq tua tja cavilj.


nu djemaljun ta kaljasalutan a qadaw, papuljiva a uqaljaqaljai ta mareka sudju, tiyamadju a uqaljaqalay, qemuyulj ta sasanguaqan saka mezua si pecungu a kasiu, sa satjezi a pasa tua na sudju a umaq, aicu a namaitucu sini pakacadja a pakeljang tua tjenglayan. aza sinatjezan a vavayavayan, tiamadju a matjaljaljak izua cinavu a sipavalet tua kiljivakan na sudjusudju. aza sikaizua nusa papuljiva nu kaljasalutan, mavanaza sinipapiayan tua sudjusudju a vavayavayan, izua tjaparekiljivaljivak tjaparepaqaljaqaljay!

sika masantjelulj a qadauremasudj ta vincikan

nu sika masantjelulj a qadau, a uqaljaqaljay a vavayavayan ikapumaya tu vuluvulung tu kakedriyan. savid a na kipaqulid a mitung a kialalang tua kinacalisianan! maqepuqepu itua na mazazangiljan a kasasavan, parutavatavak a masasenay a maqacuvucuvung. tazua nu zemiyaziyan i katuruvuan, izua mazazangiljan, izua kalayngan a papapilipiliq tua tjalja valeljeveljan a vavayan. kitekelan a pakata langalj. aicua namaitucu a kakudan nu masalusalut paseketj aya, na temalidu aravac!

sika masan simatjelj a qadauremasudj ta vincikan

nu sika masan simatjelj a qadau, aza malada penaljing a kemapalisi uta, lja kiqaung kisukup tua cemas a papuluqem, tu na suljivat itjen a taqaljaqaljan.

sikalimalj a qadauremasudj ta vincikan

nu sikalimalj anga qadau, vilivililjan anga mavesuang aya, tazua maqati anga qemaljup, maqati anga qemuma. patagilj anga uta vaquan a cavilj.